เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ในบ้านขนาดเล็กของ Ecubes มีคุณค่าทางสุนทรียะ คุณค่าในการใช้งาน และคุณค่าทางสังคม เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างมากผลิตภัณฑ์ Ecubes กลายเป็นความต้องการที่เข้มงวดของผู้บริโภค